Logo_cechu_logistického

Cechovácia je dnes!
06.11.2019

Erb_cechu_logistického
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 CIMG1403 CIMG1405 DSCF0038 DSCF0053 IMG_0770 IMG_0789 IMG_0801 IMG_0821 IMG_0861 IMG_4203 IMG_4331 IMG_4332 IMG_4333 IMG_4368 IMG_4372 IMG_4377 IMG_4526 IMG_4572 IMG_4646 IMG_9085 [1024x768] IMG_9093 [1024x768] IMG_9098 [1024x768] IMG_9148 [1024x768] IMG_9190 [1024x768] IMG_9205 [1024x768] IMG_9264 [1024x768] IMG_9317 [1024x768] IMG_9332 [1024x768] IMG_9412 [1024x768] IMG_9467 [1024x768] IMG_9511 [1024x768] IMG_9527 [1024x768] IMG_9528 [1024x768] IMG_9549 [1024x768] IMG_9572 [1024x768] IMG_9577 [1024x768] IMGP2679 IMGP2789 PB160123 PB170204 PB170212 PB170213 Picture 010 Picture 029 Picture 031
TU v Košiciach F BERG ÚLPaD
spacer

Novinky a starinky
O cechu
Insígnie cechu
Dôležité dátumy
Regula cechu
Hymna cechu
Štruktúra cechu
Veľmajstri cechu
Majstri cechu
Tovariši cechu
Foto galéria
Kniha návštev

Kronika cechu

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

 


 

Insígnie Cechu logistiky

predel

Logo cechu

Logo Cechu

Logom cechu je reťaz s očkami zelenej, oranžovej a čiernej farby. Reťaz reprezentuje silu a súdržnosť jednotlivých členov cechu, reťazenie stále nových členov a odovzdávanie vedomostí a skúseností. Reťaz  je symbolom logistiky, v praxi sa uplatňuje systém SCM – Supply Chain Management. Zelená je farbou prírody, nádeje, slobody a pokroku. Oranžová je farbou odvahy, nerastných zdrojov a mladosti. Čierna je farbou jednoty, sily, vytrvalosti, elegancie, smrti a smútku. Návrh loga cechu bol vytvorený v marci 2011 a jeho autorom je vážený majster cechu doc. Ing. Martin Straka, PhD. Všetky práva ohľadom používania loga sú v kompetencii autora.   

predel

Erb cechu

Erb Cechu

Erb cechu pozostáva z dvoch štítov, nad ktorými sú päťcípe korunky s lipovou ratolesťou. Štíty drží orol skalný ako symbol Slovenska, slobody, sily a odvahy, a lev ako symbol sily, vznešenosti a majestátnosti. Na štítoch sú umiestnené logá cechu a ústavu pod ktorý Cech logistiky patrí, lipové ratolesti, keďže lipa je slovenský strom, rok prvej cechovácie a nápis CECH LOGISTIKY. Pod štítmi je na stuhe umiestnený nápis: „Ratio est lux vitae – Rozum je svetlo života“. Farbami erbu sú biela, čierna, sivá, oranžová a zelená. Orol, lev a korunky sú čierneho podkladu a bielych liniek. Štíty sú v kombinácii bieleho podkladu a čiernych liniek a písmo s umiestnenými farebnými logami cechu a ústavu. Stuha s nápisom je v kombinácii - sivý podklad a čierne linky a písmo. Prípustné sú kombinácie definovaných farieb v rámci jednotlivých častí erbu. Prvý návrh erbu cechu bol vytvorený 5. decembra 2008 a jeho autorom je vážený majster cechu doc. Ing. Martin Straka, PhD. Všetky práva ohľadom používania erbu sú v kompetencii autora.

predel

Heslo cechu

Oficiálnym heslom cechu je Nič nie je také dobré, aby nemohlo byť lepšie.“ Počas niekoľkých rokov sa v cechu zaužívalo aj používanie neoficiálneho hesla, ktorým je „Všetko, čo povieš, bude použité proti tebe.“

predel

WWW stránka cechu

http://www.tuke.sk/cechlog


predel

Kronika cechu

kronika 1 kronika 2
predel
© Martin Straka & Cech Logistiky 2018
XHTML CSS